Test


Otázka 1/3: Do kdy nejpozději musí být Společenstvím vlastníků provedeno vyúčtování nákladů a záloh spojených s užíváním bytu ve společenství vlastníků.

a) Vyúčtování musí být odesláno příjemci služeb nejpozději do konce dubna roku následujícícho.

b) Vyúčtování musí být doručeno příjemci služeb nejpozději do konce dubna roku následujícícho.

c) Vyúčtování musí být doručeno příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

d) Vyúčtování musí být odesláno příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

e) Vyúčtování musí být zpracováno a doručeno příjemci služeb, výboru společenství vlastníků a současně z důvodu Zákona o svobodném přístupu k informacím musí být založeno do sbírky listin, přičemž z důvodu Zákona o ochraně osobních údajů (GDPR) musí být začerněna vešechna jména, byty a všechny částky a spotřeby.